HET ZORGPROGRAMMA

Inhoud zorgprogramma

Als u ‘beter wilt leren leven met pijn’, laat u dit weten aan de assistente van uw huisarts. Deze plant een gesprek met uw huisarts in.

Gesprek met huisarts
De huisarts geeft uitleg over het zorgprogramma en pijn. Samen met uw huisarts bekijkt u of u geschikt bent voor deelname aan het zorgprogramma ‘Beter Leven met Pijn’. Zo ja, dan wordt bepaald wie gedurende het verbetertraject uw aanspreekpunt is. Dit kan uw eigen huisarts zijn of één van de verbetercoaches (praktijkondersteuners) die speciaal getraind zijn in het samen zoeken naar oplossingen. Aan het einde van dit gesprek krijgt u ‘huiswerk’ mee. U wordt gevraagd de website thuisarts.nl te bezoeken en/of na te denken over wat u wilt bereiken en welke oplossingen u zelf al kunt bedenken.

Verbetertraject
In een tweede gesprek met uw huisarts of de verbetercoach gaat u samen uw persoonlijke doelen en een verbetertraject opstellen. Wat gaat u anders doen? Hoe gaat u dat doen? Waaraan kunt u en uw omgeving zien of de doelen zijn behaald?  Samen zoeken we oplossingen die dichtbij u liggen en passen binnen uw mogelijkheden. Het kan zijn dat u gebruik gaat maken van andere hulpverleners binnen of buiten het Gezondheidscentrum. Alles staat in het teken van het te behalen doel.

 

Tijdens het verbetertraject houdt u contact met de huisarts of de verbetercoach. Het is mogelijk dat gaandeweg nieuwe doelen op uw pad komen en dat u samen met de huisarts of de verbetercoach het verbetertraject bijstuurt.
Als uw persoonlijke doelen zijn behaald volgt een eindgesprek met de huisarts of de verbetercoach. Samen bekijkt u hoe het gelukt is om de oplossingen tot stand te brengen en hoe u dit gaat behouden in de toekomst.